Condicions de reserva

1. La reserva es realitza per un mínim de dos nits.
2. El dret d’ocupació comença a les 17:00h del primer día i acaba a les 12:00h del darrer dia.
3. El nombre de persones que ocupen la casa i/o la suite no podrà excedir mai la capacitat màxima establerta en cada cas.
4. La reserva es completa quan mitjançant el sistema de pagament de la pàgina web s’aboni el 50% del total establert en concepte d’estada. La resta del import s’ha d’ingressar abans de recollir les claus o bé entregat el dia d’arribada.
5. El lloguer comporta un depòsit de 300 euros. Aquesta quantitat s’entrega en el moment de recollir les claus. La fiança serà retornada íntegrament el dia de sortida, sempre i quan no s’hagi produït cap desperfecte a la casa i/o a la suite. La propietat es reserva el dret de retenir parcial o totalment el depòsit en el cas de que les condicions de neteja a l’hora de sortir no siguin acceptables (especialment la zona de cuina-menjador s’ha de deixar tal i com es va trobar a l’arribar)
6. Si durant la estada hi ha alguna averia o falta alguna cosa o està en mal estat és imprescindible contactar amb el propietari per a procedir a resoldre el problema. No volem que cap inconvenient impedeixi una estada còmoda i agradable.

7. L’anulació de la reserva té unes despeses regulades pel Decret 159/2012 de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic publicat en el DOGC núm. 6347 en data 3/4/2014.
• Si la cancel·lació de la reserva es realitza abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada es reemborsa el total de la reserva sense penalització.
• Si l’anulació de la reserva es realitza en els deu dies anteriors a la data d’ocupació dóna lloc a les següents penalitzacions en concepte de danys i perjudicis:
A. reserva dos o menys dies el 50% del preu total de l’estada.
B. reserva entre dos i set dies el 35% del preu total de l’estada.
C. reserva entre set i deu dies abans el 25% del preu total de l’estada.
Quan la persona usuària abandoni la unitat reservada abans del dia previst es mantindrà el 50% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar.
Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa major, degudament acreditada.

LA SEVA RESERVA CONFIRMA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS.

Formes de pagament: transferència bancària, targetes de crèdit, en efectiu.

Torna enrere